Workshops & Trainingen

De workshops & trainingen zijn bedoeld om inzicht te creëren in de inkomsten en uitgaven. De workshops & trainingen zijn interactief. Deelnemers worden gestimuleerd om zelf mee te denken en er zullen opdrachten worden gemaakt en voorbeelden worden gegeven. Tijdens de workshops & trainingen wordt er niet uitgebreid op een ieders persoonlijke situatie ingegaan. Daar zijn de één op één sessies via budgetcoaching stellen, budgetcoaching alleenstaanden of administratieve hulp geschikter voor. Uiteraard is er tijdens de workshops en trainingen  tijd en ruimte ingebouwd om vragen te stellen en heeft de trainee dan alsnog de mogelijkheid om korte persoonlijke vragen te stellen. 

 

 • Workshops duren 1 dagdeel (1 sessies van 3 uur)

 • Trainingen duren 2 dagdelen (2 sessies van 3 uur)
 • Workshops en trainingen kunnen online worden verzorgd

 • Workshop- en trainingssessies hebben een  koffie, thee pauze van 15 minuten

 • Voor werkgevers en instanties is het mogelijk  om voor  medewerkers/ klanten workshops en trainingen (op maat) te verzorgen.

 • Workshops & Trainingen voor particulieren worden ook aangeboden. Houd hiervoor de website in de gaten!

Doel van de Workshops & Trainingen

 

 • Workshops zijn ideaal om de principes van administreren en budgetteren (op kort termijn) succesvol onder de knie te krijgen. Dit wordt  op een luchtige, interactieve en informatieve wijze gedaan.
 • Trainingen zijn de uitgebreidere versie van de workshop. Er zal dus uitgebreider worden ingegaan op de materie uit een workshop.
 • De trainee zal tools aangereikt krijgen waarmee hij/zij zelfstandig een budgetplan kan maken. Ook zal iedere trainee een werkmap krijgen en zal er worden ingegaan op het aanmaken van een handige administratie. Verder zullen er allemaal tips worden aangereikt. 
 • Een workshop of training kan  afhankelijk van het doel en doelgroep op maat geleverd worden. Een thema kan bijvoorbeeld: zijn: Jongeren en schulden, leren omgaan met schuldeisers of leren betalen van de lopende vaste lasten als er schulden zijn'.
 • Een workshop of training biedt inzicht in handelingen die  van invloed kunnen zijn op het koopgedrag/ uitgavenpatroon. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan  op het leren reguleren van die handelingen. Dit zal gebeuren aan de hand van diverse voorbeelden.