Vergoedingen

Werkgever

Misschien lijkt het een grote stap om aan te kloppen bij je werkgever. 

Toch is het de moeite waard om te overwegen jouw vraag neer te leggen bij  hem. Voor de werkgever is jouw vraag vaak  niet ongewoon. Steeds meer werkgevers krijgen namelijk te maken met werknemers met schulden. Ook is de werkgever in sommige gevallen al op de hoogte van mogelijke financiële problemen vanwege het loonbeslag op het inkomen.  Bovendien heeft je werkgever er ook baat bij. als jij zonder stress functioneert, productief bent en er geen loonbeslag ligt op je inkomen.

Het kan dus geen kwaad je situatie uit te leggen en de werkgever de mogelijkheid tot het vergoeden van de kosten voor een coachingstraject voor te leggen.

Als werknemer kan je er voor kiezen om dit in overleg met de werkgever bijvoorbeeld (gedeeltelijk) te laten financieren vanuit het opleidingsbudget.

Ook kan een bedrijfsarts de werkgever in geval van burnout of ziekteverzuim attenderen op de de Wet Verbetering Poortwachter. De bedrijfsarts kan de werkgever in  het kader van deze wet in dit soort gevallen adviseren om de kosten van een coachtraject te vergoeden. 

 

PGB

Ontvang je een PGB. Bezoek dan de website van het PGB voor de mogelijkheden voor vergoedingen.

 

UWV

Ontvang je een uitkering via het UWV. Bezoek dan de website van het UWV voor de mogelijkheden voor vergoedingen.

 

Zorgverzekeraar

Ga na bij je eigen zorgverzekeraar wat de mogelijkheden zijn voor vergoedingen.

 

Woonstichting en andere schuldeisers

Misschien lijkt het een grote stap om aan te kloppen bij een woonstichting of andere instantie waar je geld aan verschuldigd bent.

Toch zijn deze instanties  soms bereid een coachingstraject (gedeeltelijk) te vergoeden. 

Op het moment dat je budget op orde is en de achterstanden zijn weggewerkt heeft een desbetreffende instantie hier namelijk ook baat bij.

Het kan dus geen kwaad je situatie uit te leggen aan jouw desbetreffende instantie en de mogelijkheid tot het vergoeden van de kosten voor een coachingstraject voor te leggen.