Administratieve hulp / 3 sessies / 1,5 maanden / 1,5 uur per sessie/ excl btw

€ 270,00

Coachingsonderwerpen:

🔵 Gratis intake

🔵 Coaching:

  • Stappenplan 
  • Het ordenen en opschonen van je administratie
  • Het aanmaken en bijhouden van de papieren administratie
  • Het aanmaken en bijhouden van de digitale administratie
  • Moeilijk geschreven brieven van instanties bekijken en uitleggen
  • Verzekeringen, abonnementen, energieleveranciers vergelijken
  • Evt. telefonisch contact opnemen met diverse instanties 
  • Evt. het maken van een brief naar instanties
  • Evt. kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen

🔵 Evaluatie

🔵 Nazorg