Basis extra plus pakket: Budgetteren + Administratie + de diepte in: 7 sessies /6 maanden /1,5 uur per sessie/ excl btw/ excl reiskosten

€ 630,00

🔵 A. Gratis en vrijblijvende intake

 

🔵 B. Coaching:

1. Stappenplan 

 

2. Administratie:

 • Het ordenen en opschonen van je administratie
 • Het aanmaken en bijhouden van de papieren administratie
 • Het aanmaken en bijhouden van de digitale administratie
 • Moeilijk geschreven brieven van instanties bekijken en uitleggen
 • Verzekeringen, abonnementen, energieleveranciers vergelijken
 • Evt. telefonisch contact opnemen met diverse instanties 
 • Evt. het maken van een brief naar instanties
 • Evt. kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen

 

3. Budgetteren:

 • Wat gebeurd er maandelijks op mijn bankrekening
 • Het in kaart leren brengen van alle inkomsten, uitgaven en evt. schulden.
 • Het efficiënt wegwerken van niet problematische schulden
 • Budgetteren kan je leren, maar hoe doe je dat?
 • Wat mag er veranderen aan mijn inkomsten (is het inkomen stabiel)
 • Wat mag er veranderen aan mijn uitgavenpatroon
 • Maak ik gebruik van alle regelingen (toeslagen e.d.) waar ik recht op heb
 • Prijsbewust inkopen

 

4. De diepte in

 • Mijn relatie met geld en mijn verleden
 • Het herkennen van mogelijk onderliggende problemen
 • Het stellen van (spaar)doelen /durf weer te dromen
 • Geef je kennis door: onderwijs en betrek je kinderen tot op zekere hoogte bij de financiën

 

🔵C.  Evaluatie

 

🔵D.  Nazorg