Basis extra plus pakket: Budgetteren + Administratie + de diepte in: 7 sessies / 6 maanden / 1,5 uur per sessie/ excl btw/ excl reiskosten

€ 735,00

🔵 A. Gratis en vrijblijvende intake

 

🔵 B. Coaching:

 1. Stappenplan 

 

 1. Administratie:
 • Het ordenen en opschonen van je administratie
 • Het aanmaken en bijhouden van de papieren administratie
 • Het aanmaken en bijhouden van de digitale administratie
 • Moeilijk geschreven brieven van instanties bekijken en uitleggen
 • Verzekeringen, abonnementen, energieleveranciers vergelijken
 • Evt. telefonisch contact opnemen met diverse instanties 
 • Evt. het maken van een brief naar instanties
 • Evt. kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen

 

 1. Budgetteren:
 • Openheid over elkaars financiën (wat gebeurd er maandelijks op ieders bankrekening)
 • Het in kaart leren brengen van alle inkomsten, uitgaven en evt. schulden.
 • Het efficiënt wegwerken van niet problematische schulden
 • Budgetteren kan je leren, maar hoe doen we dat?
 • Wat mag er veranderen aan onze inkomsten (is het inkomen stabiel)
 • Wat mag er veranderen aan onze uitgavenpatroon
 • Maken we gebruik van alle regelingen (toeslagen e.d.) waar we recht op hebben
 • Prijsbewust inkopen

 

 1. De diepte in
 • Onze relatie met geld en onze verledens
 • Het herkennen van mogelijk onderliggende problemen
 • Het accepteren van elkaars verschillen en het leren kennen van een ieders toegevoegde waarde als het op het beheren van de financiën aankomt.
 • Het stellen van gezamenlijke (spaar)doelen /durf weer te dromen
 • Geef je kennis door: onderwijs en betrek je kinderen tot op zekere hoogte bij de financiën

 

🔵C.  Evaluatie

 

🔵D.  Nazorg