Budgetcoaching stellen

Volgens het Nibud ruziet een kwart van de Nederlandse stellen over geld.  

Het onderzoek van  Nibud over geld en relatie geeft hierover o.a. het volgende aan: Meningsverschillen ontstaan vaker bij respondenten die zich qua zuinigheid anders typeren dan hun partner...............Bron: Nibud: Geld en Relatie, 2019, pg 4 

Kortom als partners zijn en denken we vaak verschillend. De financiële zorgen die daarbij gepaard  gaan en de manier hoe we daarmee omgaan vraagt dan soms om wat extra hulp.

 

Budgetcoaching voor stellen helpt hierbij en richt  zich daarbij niet alleen op het in balans krijgen van geldzaken op papier en de daarbij gepaarde methodes om slim met je geld om te gaan. Nufocus handelt vanuit het principe dat je uniek bent en een specifiek doel hebt in dit leven, waarvan financiële zorgen en de nadelige gevolgen als stress geen vast onderdeel hoeven te zijn. Nufocus richt zich daarom ook heel specifiek op de mogelijk onderliggende obstakels die hinderen om blijvend grip te krijgen op geldzaken en de moeilijkheden die hierbij op het gebied van financiën eventueel gepaard kunnen gaan (binnen een (huwelijks) relatie). Nufocus gaat daarmee een stap verder dan de gemiddelde traditionele budgetcoach.

De traditionele budgetcoach legt hier over het algemeen minder de nadruk op, maar deze issues bespreekbaar maken, en het herkennen van onderliggend problemen zijn belangrijk om (herhaling van) financiële problemen te voorkomen.

Herkenning van het onderliggend probleem kan in sommige gevallen ook leiden tot de doorverwijzing naar de juiste (gespecialiseerde)zorg.

Het is daarom belangrijk  dat Nufocus coachingssessies biedt waar ook heel specifiek wordt ingegaan op deze onderwerpen.

Ook zal er tijdens het coachen (indien nodig) gekeken worden naar  praktische (communicatie) mogelijkheden om samen op een lijn te staan, zodat financiële doelen daadwerkelijk behaald worden.

 

Om ruzie over geldzaken te voorkomen, adviseert het Nibud aan partners om goede afspraken te maken met elkaar. De meeste ruzies gaan over bezuinigen of sparen. Maak daarom samen goede afspraken.........[Bron: Nibud: Geld en Relatie, 2019, pg 5]

Uiteindelijk zal dit zorgen voor een grotere kans op (financiële) rust en stabiliteit.

Het maken van afspraken over geldzaken en elkaar goed op de hoogte houden van de financiële situatie, voorkomt problemen [Bron: Nibud: Geld en Relatie, 2019, pg 6]

Hoe gaan we aan de slag

Intake en Coaching

We starten met een gratis en vrijblijvende telefonische intake. Dit is bedoeld om inzicht te krijgen in jouw persoonlijke situatie. Er kan tijdens de intake gekeken worden of er slechts gewerkt hoeft te worden aan het op orde brengen van de papieren door middel van administratieve hulp, zodat je dit op termijn zelf kan bijhouden of dat er meer aan de hand is.

Als er meer speelt dan kan één op één coaching via budgetcoaching stellen, budgetcoaching alleenstaanden hulp bieden. 

 

Evaluatie

Na afloop nemen we de tijd om door te nemen hoe je de begeleiding/ ondersteuning ervaren hebt. En kijken we of er nog verbeterpunten zijn.

 

Nazorg

2 maanden na de laatste afspraak wordt er telefonisch contact met je opgenomen om te horen hoe het met je gaat. Mocht je in de tussentijd of daarna nog behoefte hebben aan hulp, dan kunnen wij samen kijken wat  mogelijke vervolgstappen kunnen zijn.

Resultaten coaching

  • Het (op den duur) zelfstandig leren creëren van overzicht en inzicht in je budget/ administratie
  • Financiële problemen oplossen
  • Weten waar je geld blijft. Bijvoorbeeld als je genoeg verdiend en toch niks overhoudt maandelijks.
  • Het (op den duur) kunnen stellen van langere termijn doelen: zoals sparen.
  • Eventuele achterliggende oorzaken van financiële problemen en schulden achterhalen, zodat er nog effectiever gewerkt kan worden aan blijvend grip op geldzaken.
  • Meer rust (in je relatie(s))
  • Coaching van een gecertificeerd budgetcoach  
  • Coaching van een WFT gecertificeerd budgetcoach/ schuldhulpverlener