Administratieve hulp

 

Volgens het Nibud heeft minstens 40 procent van de Nederlanders moeite om het overzicht over hun financiële administratie te bewaren.

Het moeite hebben met het bewaren van overzicht komt bij zowel jong als oud voor. Uit het onderzoek blijkt ook dat consumenten met een geordende administratie minder vaak betalingsachterstanden hebben,  minder vaak een rekening over het hoofd zien en  minder abonnementen  hebben waarvan zij zich niet (meer) bewust zijn.

 

Maar ook als je getrouwd bent of van plan bent te gaan trouwen/ samenwonen is het creëren van overzicht in de administratie van cruciaal belang voor een goede start of doorstart.

Als je samen financiële verplichtingen aangaat, ben je daar samen verantwoordelijk voor. Steeds meer organisaties communiceren echter digitaal en daarom is het niet altijd eenvoudig om het overzicht te bewaren.

Ook voor digitaal minder vaardige mensen is het daarom soms lastig om vandaag de dag nog een redelijke administratie bij te houden.

Hoe gaan wij aan de slag

Intake en Coaching

We starten met een gratis en vrijblijvende telefonische intake. Dit is bedoeld om inzicht te krijgen in jouw persoonlijke situatie. Er kan tijdens de intake gekeken worden of er slechts gewerkt hoeft te worden aan het op orde brengen van de papieren door middel van administratieve hulp, zodat je dit op termijn zelf kan bijhouden of dat er meer aan de hand is.

Als er meer speelt dan kan één op één coaching via budgetcoaching stellen, budgetcoaching alleenstaanden hulp bieden. 

 

Evaluatie

Na afloop nemen we de tijd om door te nemen hoe je de begeleiding/ ondersteuning ervaren hebt. En kijken we of er nog verbeterpunten zijn.

 

Nazorg

2 maanden na de laatste afspraak wordt er telefonisch contact met je opgenomen om te horen hoe het met je gaat. Mocht je in de tussentijd of daarna nog behoefte hebben aan hulp, dan kunnen wij samen kijken wat  mogelijke vervolgstappen kunnen zijn.

Resultaten coaching

  • Het (op den duur) zelfstandig leren creëren van overzicht en inzicht in je administratie
  • Meer rust (in je relatie(s))
  • Coaching van een gecertificeerd budgetcoach  
  • Coaching van een WFT gecertificeerd budgetcoach/ schuldhulpverlener